• 25 ნოემბერი 2016
  სამთავრობო პროგრამა 2016-2020

  „თავისუფლება, სწრაფი განვითარება, კეთილდღეობა “

 • 27 დეკემბერი 2015
  სამთავრობო პროგრამა

  „ძლიერი, დემოკრატიული, ერთიანი საქართველოსთვის"

 • 07 მაისი 2015
  სამთავრობო პროგრამა

  „ძლიერი, დემოკრატიული, ერთიანი საქართველოსთვის"

 • 26 ივლისი 2014
  სამთავრობო პროგრამა

    „ძლიერი, დემოკრატიული, ერთიანი საქართველოსთვის"

 • 20 ნოემბერი 2013
  სამთავრობო პროგრამა

  „ძლიერი, დემოკრატიული, ერთიანი საქართველოსთვის"

 • 19 ნოემბერი 2012
  სამთავრობო პროგრამა

  „ძლიერი, დემოკრატიული, ერთიანი საქართველოსთვის"

 • 24 მარტი 2011
  საქართველოს მთავრობა

  კონკურენციის პოლიტიკის ყოვლისმომცველი სტრატეგია

 • 24 მარტი 2011
  საქართველოს მთავრობა

  სტანდარტიზაციის, აკრედიტაციის, შესაბამისობის შეფასების, ტექნიკური რეგლამენტებისა და მეტროლოგიის სფეროში საკანონმდებლო რეფორმის და ტექნიკური რეგლამენტების მიღების სამთავრობო პროგრამა

 • 24 მარტი 2011
  საქართველოს მთავრობა

  ყოვლისმომცველი სტრატეგია და საკანონმდებლო მიახლოების პროგრამა სურსათის უვნებლობის სფეროში

 • 24 მარტი 2011
  საქართველოს მთავრობა

  სტანდარტიზაციის, აკრედიტაციის, შესაბამისობის შეფასების, ტექნიკური რეგლამენტებისა და მეტროლოგიის სფეროში საქართველოს მთავრობის სტრატეგია

1 2  >>