პრემიერ–მინისტრის ოფიციალური ვიზიტი გერმანიის ფედერაციულ რესპუბლიკაში