• 14 სექტემბერი 2018
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N1833

  „საქართველოს მთავრობასა და ფიჯის რესპუბლიკის მთავრობას შორის ორდინალური პასპორტის მფლობელთა ვიზის მიღების ვალდებულებისგან გათავისუფლების შესახებ" შეთანხმების ხელმოწერის თაობაზე

 • 14 სექტემბერი 2018
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N1832

  „საქართველოს მთავრობასა და უკრაინის მთავრობას შორის „საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობასა და უკრაინის მთავრობას შორის თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ 1995 წლის 9 იანვრის შეთანხმებაში ცვლილების შეტანის შესახებ" ოქმის ხელმოწერის თაობაზე

 • 14 სექტემბერი 2018
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N1831

  „საქართველოს მთავრობასა და მოზამბიკის რესპუბლიკის მთავრობას შორის თანამშრომლობის შესახებ" ჩარჩო შეთანხმების ხელმოწერის თაობაზე

 • 14 სექტემბერი 2018
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N1830

  სსიპ - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურისთვის სახელმწიფო შესყიდვის განხორციელებასთან დაკავშირებით წინასწარი თანხმობის მიცემის თაობაზე

 • 14 სექტემბერი 2018
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N1829

  საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მიერ სახელმწიფო შესყიდვის გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით განხორციელების შესახებ

 • 14 სექტემბერი 2018
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N1828

  „საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მიერ სახელმწიფო შესყიდვის გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით განხორციელების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 29 აგვისტოს №1733 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 14 სექტემბერი 2018
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N1827

  ზოგიერთი მეწარმე სუბიექტისთვის მაღალმთიანი დასახლების საწარმოს სტატუსის მინიჭების შესახებ

 • 14 სექტემბერი 2018
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N1826

  დუშეთის მუნიციპალიტეტის სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიისაგან გათავისუფლების თაობაზე

 • 14 სექტემბერი 2018
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N1825

  საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს მიერ სახელმწიფო შესყიდვების განსახორციელებლად წინასწარი თანხმობის გაცემის შესახებ

 • 14 სექტემბერი 2018
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N1824

  შპს „საქაერონავიგაციასა" და ENAC-ს შორის გასაფორმებელი სწავლების კურსის ხელშეკრულების შესახებ

1 2 3 4 5   >>