• 12 ნოემბერი 2018
  საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №425

  ლაშა მიქავას საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილედ დანიშვნის შესახებ

 • 12 ნოემბერი 2018
  საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №424

  ირმა ქავთარაძის საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

 • 02 ნოემბერი 2018
  საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №417

  მიხეილ დუნდუას საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - შემოსავლების სამსახურის უფროსის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

 • 02 ნოემბერი 2018
  საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №416

  მიხეილ დუნდუას საქართველოს ფინანსთა მინისტრის მოადგილედ დანიშვნის შესახებ

 • 02 ნოემბერი 2018
  საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №415

  ნ. გაგუასა და ნ. კერესელიძისთვის „საქართველოსა და სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდს შორის (მერძევეობის დარგის მოდერნიზაციის და ბაზარზე წვდომის პროგრამა (DiMMA))" დაფინანსების შეთანხმების ტექსტის მიღების მიზნით, მოლაპარაკების გამართვის უფლებამოსილების მინიჭების თაობაზე

 • 02 ნოემბერი 2018
  საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №414

  ი. მაჭავარიანისათვის „საქართველოსა და ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკს შორის (ადრეული გარდამავალი პერიოდის ქვეყნებისათვის SIDA - EBRD მუნიციპალური გარემოს ინვესტირების ტექნიკური თანამშრომლობის ფონდის საინვესტიციო გრანტთან დაკავშირებით აჭარის მყარი ნარჩენების პროექტისათვის)" საგრანტო შეთანხმების ხელმოწერის უფლებამოსილების მინიჭების თაობაზე

 • 02 ნოემბერი 2018
  საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №413

  ი. მაჭავარიანისათვის „2010 წლის 18 თებერვლის „საქართველოსა და ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკს შორის სასესხო ხელშეკრულების (აჭარის მყარი ნარჩენების პროექტი)" №2 ცვლილების შეთანხმების" ხელმოწერის უფლებამოსილების მინიჭების თაობაზე

 • 02 ნოემბერი 2018
  საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №412

  ქ. სალუქვაძისა და დ. ჯავახაძისათვის „საერთაშორისო სატრანსპორტო და სატრანზიტო დერეფნის დაფუძნების თაობაზე (სპარსეთის ყურე - შავი ზღვა)" შეთანხმების ტექსტის მიღების მიზნით მოლაპარაკების გამართვის უფლებამოსილების მინიჭების თაობაზე

 • 02 ნოემბერი 2018
  საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №410

  ზვიად მიხანაშვილის საქართველოს იუსტიციის მინისტრის მოადგილის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

 • 31 ოქტომბერი 2018
  საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №408

  ალექსანდრე ხვთისიაშვილის საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილედ დანიშვნის შესახებ

1 2 3 4 5   >>