• 30 ივნისი 2017
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N1331

  ზოგიერთი მეწარმე სუბიექტისთვის მაღალმთიანი დასახლების საწარმოს სტატუსის მინიჭების შესახებ

 • 30 ივნისი 2017
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N1328

  „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტისათვის გრანტის მიღების თაობაზე თანხმობის მიცემის შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 11 თებერვლის №231 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 30 ივნისი 2017
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N1327

  კომპანია „შერინგ-პლაფ ცენტრალ ისთ ა.გ"-ის (Schering-Plough Central East AG) მიერ საქართველოს მთავრობისათვის გამოსაყოფი გრანტის ასათვისებლად განსახორციელებელი ღონისძიებების თაობაზე

 • 30 ივნისი 2017
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N1326

  „საქართველოს მთავრობასა და ერაყის რესპუბლიკის მთავრობას შორის უნებართვოდ მცხოვრებ პირთა რეადმისიის შესახებ" შეთანხმების ტექსტის მიღების მიზნით, ნოტების გაცვლის გზით, მოლაპარაკების გამართვის თაობაზე

 • 30 ივნისი 2017
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N1325

  „საქართველოს მთავრობასა და ლიბანის რესპუბლიკის მთავრობას შორის უნებართვოდ მცხოვრებ პირთა რეადმისიის შესახებ" შეთანხმების ტექსტის მიღების მიზნით, ნოტების გაცვლის გზით, მოლაპარაკების გამართვის თაობაზე

 • 30 ივნისი 2017
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N1324

  „საქართველოს მთავრობასა და ავღანეთის ისლამური რესპუბლიკის მთავრობას შორის უნებართვოდ მცხოვრებ პირთა რეადმისიის შესახებ" შეთანხმების ტექსტის მიღების მიზნით, ნოტების გაცვლის გზით, მოლაპარაკების გამართვის თაობაზე

 • 30 ივნისი 2017
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N1323

  „საქართველოს მთავრობასა და კამერუნის რესპუბლიკის მთავრობას შორის უნებართვოდ მცხოვრებ პირთა რეადმისიის შესახებ" შეთანხმების ტექსტის მიღების მიზნით, ნოტების გაცვლის გზით, მოლაპარაკების გამართვის თაობაზე

 • 30 ივნისი 2017
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N1322

  „საქართველოს მთავრობასა და კოტ-დივუარის რესპუბლიკის მთავრობას შორის უნებართვოდ მცხოვრებ პირთა რეადმისიის შესახებ" შეთანხმების ტექსტის მიღების მიზნით, ნოტების გაცვლის გზით, მოლაპარაკების გამართვის თაობაზე

 • 30 ივნისი 2017
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N1321

  „საქართველოს მთავრობასა და კონგოს დემოკრატიული რესპუბლიკის მთავრობას შორის უნებართვოდ მცხოვრებ პირთა რეადმისიის შესახებ" შეთანხმების ტექსტის მიღების მიზნით, ნოტების გაცვლის გზით, მოლაპარაკების გამართვის თაობაზე

 • 30 ივნისი 2017
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N1320

  „საქართველოს მთავრობასა და გამბიის რესპუბლიკის მთავრობას შორის უნებართვოდ მცხოვრებ პირთა რეადმისიის შესახებ" შეთანხმების ტექსტის მიღების მიზნით, ნოტების გაცვლის გზით, მოლაპარაკების გამართვის თაობაზე

1 2 3 4 5   >>