საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №408

ნ. თანდილაშვილის საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილედ დანიშვნის შესახებ