საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №407

ს. პავლიაშვილის საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილედ დანიშვნის შესახებ