საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №406

ი. ნოზაძის საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილედ დანიშვნის შესახებ