საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №507

დ. ქუმსიშვილისთვის „კორეის რესპუბლიკის მთავრობასა და საქართველოს მთავრობას შორის ეკონომიკური განვითარებისა და თანამშრომლობის ფონდიდან სესხების გამოყოფის შესახებ" შეთანხმების ხელმოწერის უფლებამოსილების მინიჭების თაობაზე