საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №501

დ. ქუმსიშვილისთვის „2015 წლის 22 დეკემბრის „ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და საქართველოს შორის განვითარების მიზნის შესახებ (ინკლუზიური და მდგრადი ეკონომიკური ზრდა)" საგრანტო შეთანხმების ცვლილება ნომერი ერთის" ხელმოწერის უფლებამოსილების მინიჭების თაობაზე