საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №497

დ. ქუმსიშვილისთვის „2009 წლის 2 ივნისის „საქართველოს და ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკს შორის სასესხო ხელშეკრულების (რუსთავის მყარი ნარჩენების პროექტი)" N1 ცვლილების შეთანხმების" ხელმოწერის უფლებამოსილების მინიჭების თაობაზე