საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №496

დ. ქუმსიშვილისთვის „2011 წლის 25 იანვრის „საქართველოს მთავრობასა და ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკს შორის საგრანტო ხელშეკრულების (რუსთავის მყარი ნარჩენების მართვის პროექტი)" N2 ცვლილების შეთანხმების" ხელმოწერის უფლებამოსილების მინიჭების თაობაზე