საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №479

ჯ. ბურჭულაძის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის აღმასრულებელი დირექტორის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ