საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №472

გ. ბუაძის საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრის მოადგილედ დანიშვნის შესახებ