საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №471

ბ. ამირანაშვილის საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის პირველ მოადგილედ დანიშვნის შესახებ