საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №469

თ. მურღულიას საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის მოადგილედ დანიშვნის შესახებ