საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №451

ლ. ხარატიშვილის საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრის მოადგილედ დანიშვნის შესახებ