საქართველოს პრემიერ–მინისტრის ბრძანება №611

ლ. დავითაშვილის საქართველოს სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილედ დანიშვნის შესახებ