საქართველოს პრემიერ–მინისტრის ბრძანება №610

ი. ნოზაძის საქართველოს სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილედ დანიშვნის შესახებ