საქართველოს პრემიერ–მინისტრის ბრძანება №609

დ. გალეგაშვილის საქართველოს სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილედ დანიშვნის შესახებ