საქართველოს პრემიერ–მინისტრის ბრძანება №608

ი. ნოზაძის საქართველოს სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილედ დანიშვნის შესახებ