საქართველოს პრემიერ–მინისტრის ბრძანება №606

თ. ხულორდავას საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრის პირველ მოადგილედ დანიშვნის შესახებ