საქართველოს პრემიერ–მინისტრის ბრძანება №604

ლ. ბარნაბიშვილის საქართველოს ფინანსთა მინისტრის მოადგილედ დანიშვნის შესახებ