საქართველოს პრემიერ–მინისტრის ბრძანება №489

თ. მღებრიშვილის საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილედ დანიშვნის შესახებ