საქართველოს პრემიერ–მინისტრის ბრძანება №488

ვ. გომელაურის საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის პირველ მოადგილედ დანიშვნის შესახებ