საქართველოს პრემიერ–მინისტრის ბრძანება №459

ნ. ხადურისათვის „საქართველოსა და სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდს (IFAD) შორის „საქართველო - შესაძლებლობების განვითარება სოფლის მეურნეობის მდგრადობის და კონკურენტუნარიანობის გაძლიერების მიზნით (CBEARC)" მცირე გრანტის შესახებ" ხელშეკრულების ხელმოწერის უფლებამოსილების მინიჭების თაობაზე