საქართველოს პრემიერ–მინისტრის ბრძანება №446

გ. რატიანის საქართველოს თავდაცვის მინისტრის პირველ მოადგილედ დანიშვნის შესახებ