საქართველოს პრემიერ–მინისტრის ბრძანება №436

ს. ურიდიასათვის „საქართველოს მთავრობასა და არაბთა გაერთიანებული საემიროების მთავრობას შორის საბაჟო სფეროში თანამშრომლობისა და ურთიერთდახმარების შესახებ" შეთანხმების ტექსტის მიღების მიზნით მოლაპარაკების გამართვის უფლებამოსილების მინიჭების თაობაზე