საქართველოს პრემიერ–მინისტრის ბრძანება №428

ხ. თოთლაძის საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილედ დანიშვნის შესახებ