საქართველოს პრემიერ–მინისტრის ბრძანება №427

დ. დონდუას საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველ მოადგილედ დანიშვნის შესახებ