საქართველოს პრემიერ–მინისტრის ბრძანება №424

დ. ბაქრაძის ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრად დანიშვნის შესახებ