საქართველოს პრემიერ–მინისტრის ბრძანება №421

დ. ჯალაღანიას საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილედ დანიშვნის შესახებ