საქართველოს პრემიერ–მინისტრის ბრძანება №418

ქ. სალუქვაძისათვის და მ. ხმალაძისათვის „ჩეხეთის რესპუბლიკის მთავრობასა და საქართველოს მთავრობას შორის საერთაშორისო საავტომობილო მიმოსვლის შესახებ" შეთანხმების ტექსტის მიღების მიზნით, მოლაპარაკების გამართვის უფლებამოსილების მინიჭების თაობაზე