საქართველოს პრემიერ–მინისტრის ბრძანება №417

გ. კვირიკაშვილისათვის „საქართველოს მთავრობასა და უზბეკეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის ტექნიკური რეგულირების, სტანდარტიზაციის, მეტროლოგიისა და შესაბამისობის შეფასების სფეროში თანამშრომლობის შესახებ" შეთანხმების ხელმოწერის უფლებამოსილების მინიჭების თაობაზე