საქართველოს პრემიერ–მინისტრის ბრძანება №412

ს. ჯაფარიძის ადამიანის უფლებათა დაცვისა და გენდერული თანასწორობის საკითხებში საქართველოს პრემიერ - მინისტრის თანაშემწედ დანიშვნის შესახებ