საქართველოს პრემიერ–მინისტრის ბრძანება №406

ლ. დავითაშვილის საქართველოს სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილედ დანიშვნის შესახებ