საქართველოს მთავრობის განკარგულება №2618

„სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ განსახორციელებელი ღონისძიებების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 23 ოქტომბრის №1911 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე