საქართველოს პრემიერ–მინისტრის ბრძანება №297

ა.ტაბატაძის საქართველოს იუსტიციის მინისტრის  მოადგილედ დანიშვნის შესახებ