საქართველოს პრემიერ–მინისტრის ბრძანება №295

ნ.ხადურისათვის „საქართველოსა და აზიის განვითარების ბანკს (ADB) შორის (ურბანული მომსახურების გაუმჯობესების საინვესტიციო პროგრამის - პროექტი 3)" სასესხო ხელშეკრულების ხელმოწერის უფლებამოსილების მინიჭების თაობაზე