ივანე მაჭავარიანი დაიბადა 1974 წლის 11 თებერვალს ქ. თბილისში.ივანე მაჭავარიანი

1996 წელს დაამთავრა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, კვალიფიკაციით წარმოების ეკონომიკა და მართვა, 1997 წელს „საერთაშორისო საბუღალტრო სტანდარტების" სპეციალური ინტენსიური კურსი, 2009 წელს წარმატებით დაასრულა სასწავლო პროგრამა ფინანსების სხვსდასხვა სფეროში, გაიარა ტელეკომუნიკაციებთან დაკავშირებული არაერთი ტრენინგი;

1997 წლიდან მუშაობდა შპს „ჯეოსელში" სხვადასხვა თანამდებობაზე; მათ შორის, 2018 წლის მაისამდე იყო კომპანიის კომერციული დირექტორი;

2010-2011 წლებში იყო TeliaSonera's Eurasian ოპერაციებისთვის მობილური ადაპტაციის სტრატეგიის შემუშავების გუნდის წევრი.
2012-2015 წლებში მონაწილეობდა სხვადასხვა საკონსულტაციო კომპანიებთან კომერციულ და ტექნოლოგიურ კვლევებში (McKinsey,Accenture, Informa Telecoms, Delta Partners);

ფლობს ინგლისურ და რუსულ ენებს.