საქართველოს პრემიერ–მინისტრის ბრძანება №1593

მ. მიზანდარის საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრის მოადგილედ დანიშვნის შესახებდაინიშნოს მარინე მიზანდარი საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრის მოადგილედ.

 

ბიძინა ივანიშვილი