საქართველოს პრემიერ–მინისტრის ბრძანება №87

გ. მამაცაშვილის საქართველოს გარემოს დაცვის მინისტრის პირველ მოადგილედ დანიშვნის შესახებ

,,საქართველოს მთავრობის სტრუქტურის, უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე საქართველოს კანონის პირველი მუხლის საფუძველზე დაინიშნოს გოჩა მამაცაშვილი საქართველოს გარემოს დაცვის მინისტრის პირველ მოადგილედ და გათავისუფლდეს საქართველოს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების მინისტრის პირველი მოადგილის თანამდებობიდან.

 

ნიკა გილაური