საქართველოს მთავრობამ უკრაინის  დელეგაციას „ქალებზე, მშვიდობასა, უსაფრთხოებაზე“ გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციების განხორციელების გამოცდილება გაუზიარა ამოსაბეჭდი ვერსია

2019-04-23

„ქალებზე, მშვიდობასა უსაფრთხოებაზე" გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციების განხორციელების პროცესში საქართველოს გამოცდილებას  უკრაინის დელეგაცია გაეცნო.

დელეგაციას, რომლის შემადგენლობაში სახელმწიფოს სხვადასხვა სექტორის წარმომადგენლები იმყოფებოდნენ, გენდერული თანასწორობის, ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის საკითხებზე მომუშავე უწყებათაშორისი კომისიის თემატური სამუშაო ჯგუფის წევრებმა უმასპინძლეს.

სამუშაო ჯგუფის წევრებმა ისაუბრეს გენდერული პოლიტიკის ინტეგრირების კუთხით უსაფრთხოების სექტორში განხორციელებული ღონისძიებების შესახებ, ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლის თვალსაზრისით, სამართალდამცავი ორგანოების მიერ წარმატებით განხორციელებული არაერთ ძირეულ ცვლილებაზე, ძალადობის მსხვერპლთათვის სახელმწიფო სერვისების გაუმჯობესების, უწყებათა კომპეტენციის და საზოგადოების ცნობიერების გაზრდის მიმართულებებით გადადგმულ ნაბიჯებზე.

დელეგაციის წევრები სამთავრობო სამოქმედო გეგმის ლოკალიზაციის, მუნიციპალიტეტებთან თანამშრომლობისა და მათი ჩართულობის უზრუნველყოფით დაინტერესდნენ.

უწყებათაშორისი კომისიის წევრებმა, საქართველოს თავდაცვისა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლებმა ისაუბრეს წარმატებული სტრუქტურული რეფორმების შესახებ, რაც უკავშირდება გენდერული მრჩევლების ინსტიტუციურ გაძლიერებას, საკადრო და სტრუქტურული შესაძლებლობების გაზრდას.

დელეგაციის წარმომადგენლებმა ასევე დიდი დაინტერესება გამოთქვეს სტამბოლის კონვენციის რატიფიცირების თანმდევი საკანონმდებლო ცვლილებებით და საზოგადოების ინფორმირებულობისა და მგრძნობელობის გაზრდის თვალსაზრისით სახელმწიფოს მიერ განხორციელებულ ღონისძიებებთან დაკავშირებით. დელეგაციის წევრებს მიეცათ შესაძლებლობა, გაცნობოდნენ უწყებათაშორისი კომისიის კომუნიკაციის სამუშაო ჯგუფის შედეგებს და მათი კოორდინირებით განხორციელებულ ღონისძიებებს.

„ქალებზე, მშვიდობასა უსაფრთხოებაზე" გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციების განხორციელებასთან დაკავშირებით უკრაინის დელეგაციასთან შეხვედრას  წამყვანი სახელმწიფო უწყებების, გაეროს ქალთა ორგანიზაციის საქართველოსა და უკრაინის​ ოფისის წარმომადგენლები ესწრებოდნენ.

სამხრეთ კავკასიის რეგიონში საქართველო იყო პირველი ქვეყანა, რომელმაც 2011 წელს ქალებზე, მშვიდობასა და უსაფრთხოების საკითხებზე გაეროს უშიშროების საბჭოს №1325 და შემდგომი რეზოლუციების განსახორციელებლად ეროვნული სამოქმედო გეგმა მიიღო და დღეს არსებული მდგომარეობით, საქართველოს მთავრობას დამტკიცებული აქვს რიგით მესამე სამთავრობო სამოქმედო გეგმა 2018-2020 წლებისთვის შესასრულებლად. გენდერული თანასწორობის, ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის საკითხებზე მომუშავე უწყებათაშორისი კომისია, „ქალებზე, მშვიდობასა და უსაფრთხოებაზე" გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციების განხორციელებისთვის ეროვნული პოლიტიკის შემუშავებისა და განხორციელების კოორდინაციაზე პასუხისმგებელი მექანიზმია.