საქართველოს პრემიერ–მინისტრის ბრძანება №418

ნ. ხარშილაძის საქართველოს თავდაცვის მინისტრის პირველ მოადგილედ დანიშვნის შესახებ


დაინიშნოს ნოდარ ხარშილაძე საქართველოს თავდაცვის მინისტრის პირველ მოადგილედ და გათავისუფლდეს საქართველოს თავდაცვის მინისტრის მოადგილის თანამდებობიდან.


ნიკა გილაური