საქართველოს პრემიერ–მინისტრის ბრძანება №417

ნ. ძიმცეიშვილის საქართველოს თავდაცვის მინისტრის მოადგილედ დანიშვნის შესახებ


დაინიშნოს ნიკოლოზ ძიმცეიშვილი საქართველოს თავდაცვის მინისტრის მოადგილედ და გათავისუფლდეს საქართველოს თავდაცვის მინისტრის პირველი მოადგილის თანამდებობიდან.


ნიკა გილაური