საქართველოს პრემიერ–მინისტრის ბრძანება №405

ი. მატკავას საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილედ დანიშვნის შესახებ

 

დაინიშნოს ირაკლი მატკავა საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილედ.

ნიკა გილაური