საქართველოს პრემიერ–მინისტრის ბრძანება №374

გ.ზედგენიძის საქართველოს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების მინისტრიეს მოადგილედ დანიშვნის შესახებ

 

დაინიშნოს გიორგი ზედგენიძე საქართველოს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების მინისტრის მოადგილედ.

 

ნიკა გილაური