საქართველოს პრემიერ–მინისტრის ბრძანება №372

ვ. მაკარიძის საქართველოს თავდაცვის მინისტრის მოადგილედ დანიშვნის შესახებ

 

დაინიშნოს ვახტანგ მაკარიძე საქართველოს თავდაცვის მინისტრის მოადგილედ.

 

ნიკა გილაური