საქართველოს პრემიერ–მინისტრის ბრძანება №371

ნ.ძიმცეიშვილის საქართველოს თავდაცვის მინისტრის პირველ მოადგილედ დანიშვნის შესახებ

 

დაინიშნოს ნიკოლოზ ძიმცეიშვილი საქართველოს თავდაცვის მინისტრის პირველ მოადგილედ და გათავისუფლდეს თავდაცვის მინისტრის მოადგილის თანამდებობიდან.

 

ნიკა გილაური