შიდასაუწყებო ინფორმაცია

სამსახურებრივ მოვალეობათა სანიმუშო და კე­თი­ლ­სი­ნ­დი­სი­ე­რი შესრულებისათვის, საქმისადმი გამოჩენილი მაღალი პრო­ფე­სი­ო­ნა­ლი­ზ­მი­სა და ერთგულებისათვის საქართველოს მთავრობის კანცელარიის უფროსის ბრძანებით გამოეცხადათ მადლობა მთ­ა­ვ­რო­ბ­ის კანცელარიის შემდეგ თანამშრომლებს: გოჩა ლო­რ­თ­ქი­ფა­ნი­ძ­ეს, ზვიად ხარებავას, ოთარ კა­პა­ნ­ა­ძ­ეს, მამუკა ასათიანს, ეკა ბუ­ზა­ლა­ძ­ეს, ლია ორჯონიკიძეს, ვასილ გაგნიძეს, ნინო სამხარაძეს, ირმა ქუძიშვილს, ბადრი ორთოიძეს, ეთერ გოგბერაშვილს, ნაილი მამისაშვილს, გიორგი გრძელიშვილს, მამუკა ში­ხა­შ­ვი­ლს, ზაზა ნანობაშვილს, დავით ზანთარაიას, გიგი ბოხუას, გი­ორგი ღონიაშვილს, ბესიკ დევდარიანს, მაია ლემონჯარიას, მიხეილ კვესაძეს, სერგო გვეხიძეს, დიმიტრი ახალაშვილს, შა­ლვა ქურდიანსა და გოჩა გოგიშვილს.

8 დეკემბერს სიგელები საზეიმო ვითარებაში გადაეცათ წარჩინებულებს.


მთავრობის კანცელარიის საკადრო საკითხთა დეპარტამენტი